Blaser-fästen

Blasers fästen finns i fyra olika modeller, passande till Optilock-ringar, med Weaver / Picatinny -skenor, passande till Burris Laserscope och fäste för holosikten.

Fästen för holosikten

Vi har låtit tillverka ett nytt fäste för holosikten. Tack vare ett förnuftigt fastsättningssystem kan siktet fästas mycket nära pipans linje, vilket ger en betydande fördel vid skytte i snabba situationer.

Kikarstativ

Osumas kikarstativ är tillverkade i aluminium, av hög kvalitet och bearbetade med hjälp av moderna verktyg och metoder. Detta gör att de är mycket måttnoggranna.

Ljuddämpare

Osumas ljuddämpare av hög kvalitet med alla de vanligaste gängorna.

Specialkikarben

Osumas specialkikarstativ är till stor hjälp för personer som har blivit tvungna att byta siktöga, t.ex. efter en olycka.

Övriga produkter

Bekanta dig också med Osumas övriga produkter. Här hittar Du bl.a. vibrationsskydd till ljuddämpare, avtryckarbreddare och skidselar.